Definities

Website: langdurignaarhetbuitenland.nl en alle onderliggende pagina’s, producten en diensten;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: DROOM DURF DOE is de bevoegde uitgever van de webpagina, producten en diensten;

Het onderstaande is van toepassing de website, het e-book en addendum en de bijgeleverde documenten. Door de website te gebruiken of het e-book te bestellen stemt u in met deze disclaimer.

ikvertrek.online

  • Langdurig naar het buitenland en Droom Durf Doe en andere websites, producten of diensten van Droom Durf Doe zijn zelfstandige activiteiten en hebben geen relatie tot andere organisaties.;
  • DROOM DURF DOE werkt de inhoud van de website, producten en diensten bij en actualiseert de website en producten regelmatig;
  • Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website en producten onvolledig of verouderd zijn;
  • DROOM DURF DOE  geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website of in het product worden geraadpleegd;
  • DROOM DURF DOE biedt geen garantie en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website, diensten of producten;
  • DROOM DURF DOE is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt; Aan de informatie op de website, product of diensten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent;
  • DROOM DURF DOE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden, door het gebruik van de informatie op onze website; Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website, in onze diensten of producten.

Het e-book en het addendum zijn met zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter geen juristen, belastingadviseurs of anderszins expert of vertegenwoordiger van een officiële instantie. Alle tekst is gebaseerd op onze eigen ervaring en de informatie die wij hebben aangetroffen op het internet, die wij geadviseerd hebben gekregen of anderszins tot ons hebben genomen.

Ondanks onze  zorgvuldigheid kunnen zaken zijn veranderd, onjuist en/of onvolledig zijn of niet aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Zie de informatie op de website, in het e-book en het addendum dan ook als een zeer praktische handleiding en route voor een vertrek naar het buitenland, maar leg alles op uw eigen situatie en bepaal zelf de uitkomst en definitieve aanpak!

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en aanpak en de eventuele gevolgen die dit met zich meebrengt. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die kan voortvloeien uit de website, onze producten, diensten of e-book.

 

 

Share This

Interessante informatie?

Deel deze website via jouw sociale kanalen! We zijn je dankbaar.