Algemene Voorwaarden

Langdurig naar het buitenland is een handelsnaam van FLY to BLOSSOM, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 7708214.

FLY to BLOSSOM handelt onder de volgende handelsnamen:

Droom Durf Doe – droomdurfdoe.nl / Kracht van Kleur – krachtvankleur.nl / Langdurig naar het buitenland – langdurignaarhetbuitenland.nl / Sparringpartners – sparringpartners.online

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al haar activiteiten.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Langdurig naar het buitenland:alle activiteiten die worden uitgevoerd onder de handelsnaam Langdurig naar het buitenland.
Klant: de bezoeker op langdurignaarhetbuitenland.nl en/of afnemer van één of meerdere producten of diensten van Langdurig naar het buitenland.
Website: de website langdurignaarhetbuitenland.nl
Communicatie: alle communicatie uitingen van Langdurig naar het buitenland, waaronder ook inbegrepen social media, websites en nieuwsbrieven.
Product: een fysiek of digitaal product dat door de klant rechtstreeks wordt besteld bij Langdurig naar het buitenland en wordt geleverd aan de Klant.
Service (of dienst): een service of dienst die rechtstreeks wordt besteld bij Langdurig naar het buitenland en aan de Klant wordt geleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van producten en services van Langdurig naar het buitenland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1 lid 3.
  2. Door inschrijving voor een nieuwsbrief, door de bestelling van één van de producten van Langdurig naar het buitenland of door het inschrijven en volgen van een webinar, coaching traject, online kaartlegging of andere producten of services van Langdurig naar het buitenland , aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Langdurig naar het buitenland en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.


Artikel 3 – Tot stand komen overeenkomst
Bij het via de websites, email of telefonisch bevestigen van een opdracht of bestelling door de Klant, komt een overeenkomst tussen de Klant en Langdurig naar het buitenland tot stand. Langdurig naar het buitenland dient te leveren wat de Klant heeft besteld, de Klant dient te betalen voor de te leveren dienst of product.


Artikel 4 – Annulering van een overeenkomst
Producten, diensten of services die direct na bestelling online worden geleverd, zoals het e-book, kunnen niet meer geannuleerd worden omdat zij direct geleverd zijn.

Annulering van producten of services die vooraf ingepland worden en pas later geleverd worden, kunnen worden geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang/levering. De volgende annuleringsregeling is van toepassing:

  • Bij annulering tot 72 uur voor aanvang/levering – 100% restitutie.
  • Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang/levering – 50% restitutie.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang/levering – 0% restitutie.

Uiteraard kan in onderling overleg de datum/tijd waarop een product of de service wordt geleverd of aanvangt, in onderling overleg worden verzet als dit voor de Klant nodig is om het product of de service af te nemen.

In het geval dat het product of service door Langdurig naar het buitenland aantoonbaar niet geleverd is en wel door de Klant is betaald, zal het product of de dienst door Langdurig naar het buitenland alsnog worden geleverd.

Artikel 5 – Betaling
De producten en services van Langdurig naar het buitenland en onderliggende websites, worden vooraf betaald, tenzij expliciet anders wordt vermeld of door partijen schriftelijk wordt afgesproken. Pas na betaling zal het product of de service worden geleverd.

 

Artikel 6 – Tarieven
Alle op de websites en in communicatie genoemde tarieven of prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders is aangegeven.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Langdurig naar het buitenland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welk onderliggend product of service dan ook, in geval van schade bij de Klant, indirect dan wel direct. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij neemt en voor zijn of haar daden en acties. Alle omschrijvingen, tips en adviezen in de e-books dienen door de klant op zijn eigen situatie te worden gelegd en de klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes, acties en daden.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Alle teksten, afbeeldingen en materialen, teksten van de kleurkaartleggingen op de websites van Langdurig naar het buitenland en in alle uitgaves van Langdurig naar het buitenland zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Langdurig naar het buitenland .

Algemene voorwaarden
Langdurig naar het buitenland
April 2024
Versie 2.02

Share This

Interessante informatie?

Deel deze website via jouw sociale kanalen! We zijn je dankbaar.